ANBI verantwoording OPEN. Kerk

DOELSTELLING

OPEN. Kerk is een protestants evangelische kerk. Wij geloven in Jezus Christus; God en Verlosser van alle mensen op aarde. Wij komen samen als gelovigen om God de Vader te eren, in de naam van Jezus Christus onze Redder, en werken geïnspireerd door de Heilige Geest om de goede werken van de kerk van Jezus Christus uit te voeren in het gebied de Kempen. Het doel van onze kerk is, om de mensen in onze regio te informeren dat er een God is die van hen houdt. En om te laten zien dat Jezus Christus leeft en dat het leven naar Zijn geboden een leven van zegen en overvloed als resultaat biedt. 

Al onze werkzaamheden zijn gebaseerd op dit goede doel. De kerk onderwijst haar bezoekers over de liefde van Jezus. Zij zingt liederen om God de Vader te eren. Zij geeft de kinderen op een speelse pedagogische wijze een bewustzijn dat God er altijd voor hun is. Zij geeft aan de armen. Zij biedt hulp aan mensen die in de verschillende noden van dit leven verkeren; in ziekte, verdriet en persoonlijke problemen. En de kerk is actief op het gebied van jeugdwerk zodat de jongeren zich kunnen ontwikkelen in hun toekomstige positie in de maatschappij als kind van God.

Kortom, de kerk streeft ernaar dat alle mensen leven in de liefde, genade en bescherming van Jezus Christus, onze God.

PLAATS VAN SAMENKOMST

Saskesdreef 10
3920 Lommel-Kolonie (België)

+32 11 525 527
contact@openkerk.com

GEGEVENS

OPEN. Kerk
Kerkgenootschap naar Nederlands Recht

Schrijnwerkersplein 12
5555 CP Valkenswaard (Nederland)

+31 40 20 85 319
contact@openkerk.com

KvK: 17252159
ANBI RSIN: 8184.85.875

ABN (Nederland)
IBAN: NL55 ABNA 0528262637
BIC: ABNANL2A

KBC (België)
BE88 7352 1819 7141
KREDBEBB

BESTUUR

Het bestuur van OPEN. Kerk bestaat op dit moment uit: 

  • Tim Laurey - Voorganger

  • Vanessa Laurey - Voorganger

  • Ruben Verboven - Voorzitter van het bestuur

  • Bram Riemens - Bestuurslid en penningmeester

  • Nanny van den Dijck - Bestuurslid

  • Jeroen Vermeulen - Bestuurslid

Verder heeft OPEN. Kerk een leidersteam dat uit 17 personen bestaat.

BELONINGSBELEID

Bestuursleden krijgen geen enkele financiële beloning of vergoeding voor hun functie als bestuurslid. 

De voorgangers van OPEN. Kerk worden verloond volgens de Materiële Regelingen voor Predikanten van Steunpunt Kerkenwerk.

Hier is een link naar de regeling Materiële Regelingen voor Predikanten

VERANTWOORDING

Beleidsplan
Hier is een link naar het beleidsplan van OPEN. Kerk

Jaarverslag
Hier is een link naar het verslag van wat we het afgelopen jaar gerealiseerd hebben